Szkolenia rozwojowe:
Mają na celu rozwój kompetencji miękkich i wspierają rozwój osobisty.
Dzielimy je na:
PRZEDSTAWICIELSKIE:
dbające o stały i regularny rozwój umiejętności, związanych między innymi z efektywnym wykonywaniem zadań na tym stanowisku, ale również pogłębiające samoświadomość i szeroki wachlarz umiejętności z obszaru komunikacji, samoregulacji, radzenia sobie ze stresem itp. Należą do nich szkolenia dotyczące efektywności osobistej, komunikacji transformującej, typologii klienta, budowania odporności psychicznej oraz zagadnień „mindfulness”.
MANAGERSKIE:
dedykowane osobom na stanowiskach zarządzających. W ramach programu szkoleniowego uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę, która stanowi solidną podstawę skutecznego prowadzenia zespołów i odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzy się w codziennej pracy każdy Manager. Szkolenia zbudowane są w oparciu o kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji istotnych na tym stanowisku w Naszej organizacji. Odbywają się one w formule Akademii dla doświadczonych (Akademia Managera) i młodych stażem (Akademia Młodego Managera).
SPECJALISTYCZNE:
dotykające wiedzy z różnych obszarów eksperckich, również z udziałem naszych wewnętrznych Ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i inspiracjami.
MEDYCZNE:
wzbogacające wiedzę w wielu obszarach terapeutycznych, dostępnych dla szerokiego grona odbiorców nie tylko bezpośrednio związanych z promocją produktów, ale również dla osób zainteresowanych określonymi jednostkami chorobowymi w ramach poszerzania ekspertyzy naukowej. Szkolenia dostępne są w formule online, a także prowadzone przez Dział Medyczny oraz zewnętrznych specjalistów obszaru ochrony zdrowia.
Szkolenia na platformie "Stacja Edukacja":
W tym miejscu znajdziemy nieograniczony dostęp do ogromnej bazy wiedzy z wielu obszarów, z której uczestnicy mogą korzystać w sposób dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb i rytmu nauki oraz w dogodnym dla siebie czasie. Platforma zawiera szeroki wachlarz szkoleń:
Medycznych
Produktowych
Sprzedażowych
Specjalistycznych
Dzięki dydaktycznie zaprojektowanym kursom uczestnicy mają możliwość oceny swojej wiedzy i czynionych postępów.
Ścieżki karier:
Stawiając na systematyczny rozwój naszych pracowników w organizacji stworzyliśmy kompleksowy system procesów awansu, począwszy od transparentnych kryteriów i zasad szczegółowo opisanych w Księdze Ścieżek Karier, przez indywidualne plany awansu, po narzędzia wspierające rozwój wybranych kompetencji. Ściśle powiązany z procesem ocen rocznych oraz półrocznych, który jest jednym z kluczowych procesów w naszej organizacji wspierający rozwój talentów, dzięki któremu wyłoniliśmy już wiele cennych awansów wewnętrznych.
Transparentne kryteria
Zasady obowiązujace w organizacji
Indywidualne plany awansu
Narzędzia wspierające rozwój kompetencji
Indywidualne projekty rozwojowe:
Dbamy o naszych pracowników od momentu „onboardingu”, poprzez wsparcie managerskie i trenerskie, dopasowane do indywidualnych potrzeb i poziomu kompetencji oraz motywacji, aż po udział w dedykowanych projektach szkoleniowych i programach rozwojowych. W procesach tych wykorzystujemy różne narzędzia pracy rozwojowej, takie jak:
Coaching
Mentoring
Konsultacje indywidualne
Training on-the-job
Assessment Center/ Development Centre
Indywidualne wsparcie rozwojowe