Wizja

Być zaufanym partnerem opieki zdrowotnej.

Misja

Poprawa jakości życia ludzi dzięki naszym produktom.

Wartości

  • Odpowiedzialność: Przyjmowanie osobistej odpowiedzialności za swoje działania i koncentrowanie się na znajdowaniu rozwiązań i dostarczaniu wyników. Dotrzymujemy złożonych obietnic i podjętych zobowiązań.
  • Elastyczność: Szybko reagujemy na zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, nie tracąc przy tym rozmachu ani wizji.
  • Odwaga: Zdecydowane działanie i odważne przywództwo, kreowanie nowych wariantów przyszłości i ich realizacja.
    Stajemy w obronie tego, co właściwe, i wspieramy inne osoby, które działają w podobny sposób.
  • Uczciwość: Prowadzenie działalności przy zachowaniu najwyższych standardów profesjonalnego zachowania i etyki. Zachowujemy przejrzyste, szczere, etyczne i uczciwe podejście we wszystkich naszych kontaktach z innym ludźmi, którzy wierzą, że dotrzymamy danego im słowa.
  • Praca zespołowa: Osiąganie wspólnych celów dzięki otwartej i szczerej komunikacji. Troszczymy się o siebie nawzajem i wspieramy wzajemne wysiłki.
  • Ukierunkowanie na wyniki: Stałe dostarczanie wymaganych wyników biznesowych, dotrzymywanie terminów i spełnianie standardów jakości, produktywności i działania.