Idealna Masa Ciała (IMC) KOBIET = [wzrost (cm) - 100] x 0,9
Idealna Masa Ciała (IMC) MĘŻCZYZN = [wzrost (cm) - 100] x 0,95